Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elektronika szakmacsoport

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Az elektronika szakmacsoport 9.-12. évfolyamán a szakmára "hangolás" szakmacsoportos alapozó ismeretek és gyakorlatok keretében történik.
Jelenleg (2015/16 tanév) már csak a 12. évfolyamos tanulóink tanulnak szakmacsoportos alapozó képzésben kifutó jelleggel.
A 9., 10.  és a 11. évfolyamon már ágazati képzés van, ott a 2 éves szakképzés 1. éve ágazati képzésként beépül a 9-12. évfolyam képzésébe, így a szakképzés már csak 1 év lesz nekik a 13. évfolyamon (viszont szakmai érettségit kell tenniük 12. év végén).

Javasolt választandó szakirányok a 12. évfolyam befejezését követően, a szakmacsoportos képzés jellege miatt:

Szakma neve OKJ szakmaszám Felvételi követelmény Képzési idő Felvehető létszám
Autóelektronikai műszerész szak 54 525 01 érettségi bizonyítvány 2 év 35 fő
Elektronikai technikus 54 523 02 érettségi bizonyítvány 2 év 35 fő

Ezekre a szakokra a felvételi rangsor a kötelező érettségi tantárgyak (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) 11. és 12. év végi érdemjegyei és az érettségi eredményei alapján számított átlagból készül.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS

9. évfolyam 
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra
Elmélet és gyakorlat 185 óra
10. évfolyam 
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 óra
Elmélet és gyakorlat 185 óra
11. évfolyam 
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek 111 óra
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 185 óra
Elmélet és gyakorlat 296 óra
12. évfolyam 
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek 96 óra
Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 160 óra
Elmélet és gyakorlat 256 óra

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 9–12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek és képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

Az Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése, a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.

A tevékenységek sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét.

Keltse fel az érdeklődést a szakmacsoport elméleti alapjai iránt, mutassa be az egyes munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a szakmacsoportot megalapozó természettudományi szemléletet, készítsen fel a szakmacsoportos alapozó gyakorlatokra. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.

Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet, a lényegmegragadó képességet és a berendezések, eszközök szakszerű, gondos használatának, kezelésének igényét.

Tudatosítsa a tanulókban a villamos áram veszélyességét, az áramütés elleni védekezés fontosságát, ismertesse meg a villamos balesetek megelőzési módjait és eszközeit.

Fejlessze a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget, a műszaki életben szükséges pontosságot, tervszerűséget, alakítsa ki a tanulókban a műszaki tudás gyarapításának igényét.

A műszaki pályák világának megismertetésével segítse elő a tanulók megalapozottabb pályaválasztását.

Az Anyagismeret ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat.

Az Elektrotechnika oktatásának célja, hogy a fizika tantárgy tananyagára építve fejlessze tovább a tanulók villamos alapismereteit, melyek elsajátítása után képesek lesznek a szakmacsoportba tartozó szakképesítések egyszerűbb számítási, tervezési feladatainak elvégzésére.

Műszaki rajz és vizuális kultúra fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletét, vizuális kultúráját. Készítse elő a tanulókat a szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására.

Az Elektronika alapjai oktatásának célja, hogy elsajátíttassa a tanulókkal az elektronika alapjait, a passzív és az aktív áramköri elemek tulajdonságait és alkalmazásait, az analóg és a digitális alapáramkörök működését és felhasználási területeit, készítse elő, alapozza meg a szakmai tantárgyak tananyagainak feldolgozását.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek és képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

Az Elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése, a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. Keltse fel a tanulók érdeklődését a műszaki problémák iránt, mutassa be, mivel foglalkoznak a szakmacsoportban képesítést nyert szakemberek. Járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának megtervezéséhez.

Mutassa be az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze és formálja a tanulók műszaki szemléletét.

Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.

Mutassa be a műszaki pályák szépségeit, hasznosságát, veszélyeit, az ipar jellemzőit, környezeti hatásait, fejlődésének irányát.

Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.

Az Anyagmegmunkálási alapgyakorlatok oktatásának célja a fémipari szerszámok és mérőeszközök megismerése, használatuk elsajátítása, forgácsoló és forgácsolásmentes anyagmegmunkálások, illetve szerelések elvégzése.

A Villamos alapgyakorlatok oktatásának célja szerszámok és egyszerű villamos műszerek kezelésének elsajátítása, passzív alkatrészek gyakorlati megismerése, műszeres bevizsgálása, dokumentáció alapján áramkörök működésének értelmezése, villamos működési folyamatok vizsgálata, egyszerű villamos szerelések elvégzése.

Az Elektrotechnikai alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók tudják az egyszerű egyenáramú áramkörök szerelését, műszeres ellenőrzését elvégezni.

Az Elektrotechnikai alapmérések oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a villamos műszerek kezelését, felhasználását. A mérésekkel igazolják az elektrotechnika keretében megismert villamos ismereteket, szabályokat, összefüggéseket.
Fejlessze a tanulókban a pontosságot, a tervszerűséget, az igényességet, tudatosítsa a tanulókban a biztonságos munkavégzés fontosságát.

Az Elektronikai alapmérések oktatásának célja, hogy az elektronikai egységek, rendszerek működését a tanulók behatóan megismerjék, a gyakorlatban alkalmazzák.
Segítse elő a műszaki segédletek, szakkönyvek alkalmazását.

Az Elektronikai alapgyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók elektronikus kapcsolásokat dokumentáció alapján építsenek meg, a megépített kapcsolást helyezzék üzembe, az építés során keletkezett hibákat mérések segítségével keressék meg, a hibákat tudják kijavítani. Az üzemi körülményeket megismerjék, gyakorolják az önálló munka megszervezését és a munkavégzést.

Copyright © iskola.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.