Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Különös közzétételi lista - Kollégium

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A 2011/2012-es tanévben pedagógusaink iskolai végzettsége és szakképzettsége:

  Név Legmagasabb végzettség Szak
1  Bakó András  egyetem  biológia
2  Dienes Róbert  egyetem  magyar nyelv és irodalom
3  Félegyházi Gábor  egyetem  matematika
4  Kiss András  főiskola  földrajz-népművelés
5  Kiss András  egyetem  történelem
6  Koncz Gábor  egyetem  inkluzív nevelés
7  Kovács Edit  egyetem  biológia-földrajz
8  Orosz Szilárd  egyetem  történelem
9  Suller Illés  egyetem  Inkluzív nevelés
10  Szekrényes Erika  egyetem  Inkluzív nevelés
11  Lengyel Tibor  egyetem  rajz és vizuális kultúra

Szabadidős foglalkozások köre

Sportolási lehetőségek:

 • asztalitenisz
 • aerobik
 • íjászat
 • kerékpározás
 • kosárlabda
 • labdarúgás
 • légpuska lövészet
 • sakk
 • testépítés

 

Egyéb foglalkozásaink: 

 • filmklub
 • karaoke
 • képzőművész kör
 • kvíz játékok

Kollégiumi tanév helyi rendje

KOLLÉGIUMI MUNKATERV

 2011-2012

A 2011/2012-es tanév rendjét, amely tartalmazza a tanév legfontosabb eseményeinek, rendezvényeinek és szüneteinek dátumait lásd az iskolai munkatervben!

„Nem szavak teszik vitézzé az embert,
a csatasorban ismerszik meg ki, mit ér.”

/ Hunyadi /

A pedagógiai programunkban és a munkaköri leírásunkban megfogalmazottak következetes megvalósításán túl az idei tanévben diákjaink környezettudatos és káros szenvedélyektől mentes életvitelre való nevelését, valamint a közösségfejlesztést tekintjük kiemelt feladatunknak.

 

Kollégiumi feladatok, programok havi ütemezése:

Augusztus:

 • Verébtábor
 • Tűzvédelmi oktatás
 • Munkarend

Szeptember:    

 • Beköltözés, adminisztrációs feladatok
 • Tűz és balesetvédelmi oktatás, tűzriadó gyakorlása
 • Az elsősök és új kollégisták beilleszkedésének segítése
 • Felmérések, foglalkozási tervek, egyéni és csoport órarend elkészítése
 • Közösségépítő, szabadidős programok megtervezése, szervezése
 • Ez évi célkitűzéseink meghatározása, elfogadása
 • Az iskolai szülői értekezlet alkalmával egyeztetés a szülőkkel
 • Szülői elvárások felmérése
 • Tanári továbbképzés – tréningvezetési ismeretek
 • Pályázatírás az NCSSZI-hez (Sikeres pályázat esetén megvalósulhatnak az abban megtervezett programjaink. Ütemezést lásd a pályázatban.)

Október:          

 • Felzárkóztató foglalkozások beindítása
 • Tűzriadó gyakorlása
 • A felmérések alapján egyéni fejlesztési tervek elkészítése
 • Verébavató
 • DÖK küldöttgyűlés
 • Tantestületi továbbképzés: Tréningvezetési ismeretek
 • E-MISSZIÓ bemutató: „Hulladékból hasznos dolog..”
 • Szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozó beszélgetések, ismeretterjesztő filmek megtekintése, programok szervezése, megvalósítása. (Pl.: A hulladékudvar, vagy az orosi hulladékhasznosító telep meglátogatása, hulladékgyűjtő versenyre való buzdítás stb. folyamatos)
 • Környezettudatos viselkedésforma, valamint a szép, higiénikus környezet kialakítása. (Pl.: Szemétszedés a kollégium környékén, a dohányosokkal csikkszedés, szobarend stb. folyamatos)
 • Káros szenvedélyek italozás, dohányzás elleni fellépésünk fejlesztése(folyamatos)
 • Az aradi vértanukról való megemlékezés
 • Rendhagyó történelemórák a Jósa András Múzeumban (folyamatos)
 • Diszkó
 • Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

November:      

 • Kollégiumon belüli pályázatok meghirdetése
 • Egészség –hét
 • Környezetvédelmi vetélkedő
 • A városi BV Intézet meglátogatása
 • Nyílt nap
 • Alma kupa
 • Csoportok közötti sport és szellemi versenyek (havonta egyszer)

December:       

 • Alma kupa
 • Kosárlabda – házi bajnokság
 • Mikulás
 • Mikulás torna- házi bajnokság
 • Koli Ki Mit Tud?
 • Karácsonyi ünnepség
 • Karácsony és a szeretet: előadássorozat egyházi előadókkal
 • Relaxációs és jóga gyakorlatok

Január:             

 • 9.-s tanulók fejlesztési tervének elkészítése
 • Félév zárása: A diákjaink szöveges értékelésének elkészítése
 • Félév értékelése
 • Bánki labdarúgó torna – kollégiumok közötti                                                                    

Február:

 • Bánki labdarúgó torna – kollégiumok közötti
 • A vallások világlátásai előadássorozat
 • A kommunista diktatúra áldozatai emléknapja

Március

 • Megemlékezés az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról
 • Nőnapi megemlékezés
 • Természetvédelmi előadás dr. Szép Tibor: Madárvonulás

Április

 • A Holokauszt áldozatainak emléknapja
 • Bánkis öttusa
 • Kollégiumi ballagás

Május

Június

 • Az éves munka értékelése, mérési eredmények tükrében feladat-meghatározás a következő tanévre
 • Egyéni teljesítmény értékelése
 • A következő tanév előkészületei

A programok, feladatok felelőseit, határidejét, részleteit lásd az EMLÉKEZTETŐBEN!

 

 A tanárok rendszeresen végzendő feladatai:

 • Az október hónapban megfogalmazott környezettudatos és káros szenvedélyektől mentes, egészséges életre nevelés apró feladatai
 • Diákjaink beszámoltatása a vele történtekről (egyéni beszélgetések)
 • Az érdemjegyek ellenőrzése az iskolai napló alapján (legalább 2 hetente)
 • Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal (havonta legalább egyszer)
 • Napi esetmegbeszélések (tanár-tanár, tanár-diák)
 • Csoportfoglalkozások
 • Csoportprogram (havonta egyszer)
 • Tanulmányi eredmények és a csoport általános teljesítményének havi értékelése, megbeszélése
 • Diákok egyéni fejlesztése
 • Közösségfejlesztés
 • Létszám ellenőrzés, jelenléti ívek vezetése, egyéb adminisztrációk
 • Állagmegóvás
 • Diákok kollégiumközi sportrendezvényekre, egyéb kulturális eseményekre, rendezvényekre való felkészítése elkísérése.

A tanév mérései:

Ezek segítik a munkánk eredményesebbé tételét. A mérési rendszerünk fejlesztése mind a kivitelezésében, mind a visszacsatolások hasznosításában további munkát igényelnek.

 • Szülői elvárás (elsősök esetében)
 • Szülői elégedettség
 • Tanulási stílus
 • A diákok személyiségét, szociokulturális hátterének megismerését szolgáló mérések

A belső ellenőrzés módja:

 • Minden hónap utolsó hetében adminisztratív ellenőrzés (napló, jelenléti ív, szobaellenőrző ív összesítése stb.)
 • Szóbeli beszámoló, egyeztetés a csoport eredményeiről, gondjairól( negyedévente)
 • Épület bejárása, felmérése (havonta egyszer)
 • Szilencium, felzárkóztatók, csoportfoglalkozások megtartásának ellenőrzése (véletlenszerűen)
 • Csoportfoglalkozás látogatása (véletlenszerűen)

Tantestületi értekezletek:

 • Minden hétfőn 15 órától munkaértekezlet az adott hét aktualitásairól
 • Felmerülő problémák, új helyzetek, feladatok megoldását nevelési értekezlet keretén belül körvonalazzuk

Teljesítmény-értékelés

A vezető és pedagógusok munkájának megítélését erősségeinek megállapítását, a fejlesztendő területek kijelölését, valamint az önkritika fejlesztését helyezi középpontba. A megítélést a közösség által elfogadott kritériumrendszer alapján végezzük.

 

A munkatervet 2011.10.04-én a kollégium tantestülete elfogadta.

Nyíregyháza, 2011. 10.04.

 

  Lengyel Tibor
kollégiumvezető

Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulók létszáma

 A 2011/2012-es tanévben pedagógusaink által vezetett csoportokban a tanulók létszáma: 

1  Bakó András  24 fő
2  Dienes Róbert  26 fő
3  Félegyházi Gábor  25 fő
4  Kiss István  23 fő
5  Kiss András  25 fő
6  Koncz Gábor  24 fő
7  Kovács Edit  25 fő
8  Orosz Szilárd  27 fő
9  Suller Illés  26 fő
10  Szekrényes Erika  25 fő

Copyright © iskola.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.